Znak firmowy wydawcy

Cooperation Team4
Dienstleistungs GmbH
Herzberger Straße 14
04886 Beilrode OT Zwethau

E-Mail: info@cooperation-team4.com

Partnerzy zarządzający:

  • Fliesen Ehrlich GmbH
  • Fliesenzentrum GmbH Erfurt
  • Gramer GmbH
  • Kerana Keramik- und Natursteinhandel GmbH
  • Fliesen Lehmann GmbH Fachhandel
  • Fliesen Thomas GmbH
  • Fliesenparadies Glaeske & Sefzig Handels GmbH

Sąd Miejski w Lipsku
HRB 35134

VAT no: DE 319660145

Prawo autorskie (Copyright)

Treść, projekt, układ, kod źródłowy, nazwa i logo Cooperation Team4 podlegają prawu autorskiemu i są chronione przez prawo autorskie. Wykorzystanie jest – jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone inaczej – do celów niekomercyjnych. Wykorzystanie w warunkach komercyjnych wymaga wyraźnej zgody właściciela strony/autora. Dotyczy to zarówno dokumentów jako całości, jak i ich części lub fragmentów. Każda kopia dokumentu lub/i jego części musi zawierać oświadczenie o prawach autorskich, odnośnik do źródła, a także – jeśli jest dostępny – znak ochrony praw autorskich autora. Zmiany w dokumencie oraz jego częściach wymagają wyraźnej zgody autora. Autor zastrzega sobie prawo do odwołania udzielonego zezwolenia w każdej chwili, a korzystanie z niego musi zostać natychmiast przerwane.

Zastrzeżenie

Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji.

W szczególności nie ma gwarancji na dokładność i jakość udostępnionych informacji. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem informacji błędnych, nieaktualnych lub niepełnych.