Polityka prywatności

Cieszymy się z Państwa wizyty w naszym serwisie internetowym pod adresem

www.cooperation-team4.com

(dalej: Strona internetowa).

Zgodnie z art. 13 i art. 14 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) informujemy niniejszym, jakie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przy okazji Państwa wizyty na stronie internetowej i korzystania z udostępnionych na niej ofert online. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące następujących punktów:

I. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej

II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

III. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

IV. Formularz kontaktowy i kontakt przez e-mail

V. Korzystanie z Google Maps

VI. Łączenie z sieciami społecznościowymi

VII. Twoje prawa jako osoby, której dotyczą dane

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu DSGVO i innych krajowych przepisów o ochronie danych oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

Cooperation Team4 Dienstleistungs GmbH

Herzberger Str. 14, 04886 Beilrode, OT Zwethau

Phone: +49 (0) 3421 7327-30

E-mail: info@cooperation-team4.com

II. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Dane osobowe Państwa, jako odwiedzających naszą stronę internetową, są przez nas gromadzone tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego widoku naszej strony internetowej lub korzystania z naszych treści i usług. Przetwarzanie ma miejsce zasadniczo tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo na to wcześniejszej zgody lub gdy zezwalają nam na to przepisy prawne.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego je przechowywaliśmy, przestanie mieć zastosowanie. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy jesteśmy zobowiązani przez prawo do przechowywania danych przez dłuższy czas lub gdy zezwolili nam Państwo na korzystanie z Państwa danych osobowych przez dłuższy czas.

III. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej my lub nasz dostawca usług hostingowych automatycznie gromadzimy dane dotyczące dostępu do serwera, na którym przechowywana jest nasza strona internetowa. Gromadzone są następujące dane:

 • Nazwa pobieranego pliku,
 • Data i godzina dostępu,
 • status dostępu (plik przeniesiony/plik nie znaleziony),
 • objętość przesłanych danych,
 • Informacje o typie i wersji przeglądarki internetowej w systemie,
 • adres IP połączenia internetowego wykorzystywanego przez Państwa system oraz
 • strona internetowa, z której Państwa system trafił na naszą stronę (strona odsyłająca URL).

Dane te są również automatycznie zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Adres IP jest jednak zapisywany tylko anonimowo. Nie dochodzi również do przechowywania tych danych wraz z innymi Państwa danymi osobowymi. Tworzenie osobistych profili użytkowników nie jest zatem możliwe.

2. Cel przetwarzania danych, podstawa prawna

Przechowywanie Państwa adresu IP przez nasz system podczas Państwa pobytu na stronie internetowej jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie naszej strony internetowej do systemu komputerowego, z którego Państwo korzystają. W tym celu Państwa adres IP musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.

Przechowywanie plików dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych (np. w celu wyjaśnienia prób nadużycia lub oszustwa).

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest Art. 6 para. 1f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych jest możliwość zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej z informacjami o naszej firmie oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów.

3. Czas przechowywania

Informacje z pliku dziennika są przechowywane przez maksymalnie 7 dni. Po upływie 7 dni pliki dziennika są usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, są wyłączone z usuwania do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

4. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika i plikach dziennika jest obowiązkowe dla bezpiecznego funkcjonowania naszej strony internetowej. Dlatego też nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu z Państwa strony.

IV. Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są formularze kontaktowe umożliwiające kontakt elektroniczny. Ponadto istnieje możliwość kontaktu z nami drogą elektroniczną za pomocą podanych adresów e-mail.

Formularz kontaktowy

Jeśli skorzystają Państwo z opcji kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane wprowadzone przez Państwa w masce wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane. Transmisja odbywa się za pomocą szyfrowanego połączenia. Podczas wysyłania wiadomości zapisywany jest również adres IP połączenia internetowego, z którego Państwo korzystają oraz data i godzina wysłania.

Dane, które podajesz w związku z kontaktem z nami będą przez nas przechowywane i wykorzystywane w zakresie niezbędnym do realizacji Twojego zapytania. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Kontakt przez e-mail

Alternatywnie istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem udostępnionego przez nas w tym celu adresu e-mail. W przypadku skorzystania z tej opcji, przechowujemy również dane osobowe przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej i wykorzystujemy je do przetworzenia Państwa zapytania. Poza tym Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim w związku z kontaktem.

2. Cel przetwarzania danych, podstawa prawna

Jedynym celem przetwarzania danych osobowych z zapytań za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jest przetworzenie zapytania, które stanowi podstawę Państwa kontaktu.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych jest Art. 6 (1f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu jest możliwość przetworzenia Twojego zapytania. Jeśli Twój kontakt ma na celu zawarcie umowy, art. 6 (1b) DSGVO stanowi podstawę prawną przetwarzania.

3. Czas trwania przechowywania.

Przekazane nam dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej ma to miejsce z reguły wtedy, gdy dane fakty zostały ostatecznie wyjaśnione i tym samym korespondencja z Państwem została zakończona.

4. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać usunięcia danych osobowych przekazanych nam w związku z zapytaniem. W takim przypadku wszystkie dane, których to dotyczy, zostaną usunięte, chyba że są one wymagane do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych i chyba że zobowiązania umowne lub prawne uniemożliwiają usunięcie.

V. Korzystanie z map Google

Aby korzystać z Map Google w sposób zgodny z zasadami ochrony prywatności, usługa musi być wyłączona przy pierwszym wywołaniu i ma być aktywowana dopiero po potwierdzeniu przez baner zgody na korzystanie z plików cookie. Poniższe sformułowanie zakłada odpowiednie wykorzystanie.

Do wizualnej prezentacji informacji geograficznych wykorzystujemy na naszej stronie internetowej Google Maps API. API (Application Programming Interface) to interfejs, za pomocą którego integrujemy materiały mapowe z Google Maps na naszej stronie internetowej. Dostawcą Google Maps jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Dostawcą usług Google na terytorium Unii Europejskiej i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (Google).

Aby zapewnić prywatność na stronie internetowej, Mapy Google są wyłączone przy pierwszym wejściu na tę stronę. Jeśli użytkownik zgadza się na korzystanie z Map Google i ich plików cookie, usługa jest aktywowana, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie map Google Maps na naszej stronie internetowej. Gdy wywołują Państwo podstronę z funkcją Google Maps, Google zapisuje następnie pliki cookie w Państwa systemie za pośrednictwem przeglądarki internetowej i nawiązuje połączenie z różnymi serwerami Google.

Google może w ten sposób rozpoznać, że Państwa zapytanie zostało wysłane z naszej strony internetowej. Ponadto Google rozpoznaje, że informacje geograficzne są przekazywane na adres IP, który jest przypisany do połączenia internetowego, z którego Państwo korzystają. Podstawą prawną korzystania z Google Maps jest art. 6 para. 1a DSGVO.

Nie możemy wykluczyć, że w celu zapewnienia funkcjonalności Google Maps, Google korzysta z serwerów poza terytorium Unii Europejskiej, w szczególności w USA. Google zapewnia jednak, że nawet w przypadku przetwarzania danych w USA będzie przestrzegać unijnych przepisów o ochronie danych. Korzystanie z Map Google i przetwarzanie danych zebranych przez Google w tym procesie odbywa się na podstawie odpowiednich warunków użytkowania Google (https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de) oraz warunków korzystania z Map Google https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. Dodatkowe informacje od Google można znaleźć na stronie https://adssettings.google.de/ lub https://policies.google.com/privacy.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na takie przetwarzanie Państwa danych przez Google, mają Państwo możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookies, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

VI. Powiązanie z sieciami społecznymi

Utrzymujemy obecność online w ramach sieci mediów społecznościowych. Wykorzystujemy je do kontaktowania się z klientami i osobami zainteresowanymi, które są aktywne na tych platformach, a także do informowania ich o naszych ofertach w tych miejscach. Nasza strona internetowa zawiera przyciski, które odsyłają do tych obecności. Jeśli użyjesz jednego z tych przycisków, zostaniesz przekierowany do naszej obecności w danej sieci. Jeśli skontaktują się Państwo z nami w ramach tej sieci, będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane w tym celu.

W tym kontekście należy pamiętać, że warunki użytkowania i zasady przetwarzania danych danego operatora mają zastosowanie do przetwarzania Państwa danych w ramach sieci mediów społecznościowych i że w związku z tym mamy jedynie ograniczony wpływ na to, jak przetwarzane są dane osobowe, które przekazują nam Państwo w ramach tych platform. Operatorzy udzielają dalszych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, jak również Państwa praw i możliwości ochrony w tym zakresie w swoich odpowiednich informacjach dotyczących ochrony danych.

VII. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Jeżeli w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w innym kontekście przetwarzamy Państwa dane osobowe, są Państwo podmiotem danych w rozumieniu GDPR. W związku z tym przysługują Państwu następujące prawa wobec nas jako podmiotu odpowiedzialnego:

1. Prawo dostępu, Art. 15 DSGVO

W każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Jeśli dochodzi do takiego przetwarzania, mają Państwo prawo do dalszych informacji oraz informacji o:

 • celach, dla których przetwarzane są dane osobowe;
 • kategorii danych osobowych, które są przetwarzane;
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym ujawniliśmy lub ujawnimy dane osobowe dotyczące Państwa;
 • planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez nas danych lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 • wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli nie pozyskaliśmy danych osobowych od Państwa;
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, znaczące informacje na temat zaangażowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach na mocy art. 46 DSGVO w związku z przekazaniem.

2. Prawo do sprostowania, art. 16 DSGVO

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są niedokładne lub niekompletne. Jeśli skorzystasz z tego prawa, niezwłocznie przeprowadzimy korektę.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania, Art. 18 DSGVO

Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, jeśli:

 • kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych przez okres umożliwiający nam sprawdzenie prawidłowości danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia wykorzystania danych;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (1) DSGVO i nie zostało jeszcze ustalone, czy nasze uzasadnione powody nie przeważają nad Państwa powodami.

Jeżeli na Państwa żądanie ograniczyliśmy przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych, dane te – oprócz przechowywania – mogą być przez nas nadal przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli po spełnieniu powyższych wymogów wyegzekwowałeś od nas ograniczenie przetwarzania, poinformujemy Cię o tym przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych, Art. 17 DSGVO,

Mogą Państwo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego usunięcia tych danych, jeśli.

 • dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;;
 • cofną Państwo swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z Art. 6 (1) a lub Art. 9 (2) a DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;
 • wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 (1) DSGVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania;
 • wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 (2) DSGVO;
 • dotyczące Państwa dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem;
 • usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlegamy; lub
 • dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi na podstawie art. 8 UST. 1 DSGVO.

Jeśli upubliczniliśmy dane osobowe dotyczące Państwa i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia na podstawie art. 17 ust. 1 GDPR, to biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, podejmiemy rozsądne kroki, w tym środki techniczne, aby poinformować innych administratorów danych przetwarzających dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali usunięcia wszystkich linków do takich danych osobowych lub ich kopii lub replikacji.

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, o ile przetwarzanie jest konieczne do

 • do realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;
 • ze względu na interes publiczny w obszarze zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz Art. 9 UST. 3 DSGVO;
 • do celów archiwizacji w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, o ile prawo o którym mowa w punkcie a) może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lubr
 • w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji, Art. 19 GDPR

Jeśli dochodzili Państwo wobec nas prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jesteśmy zobowiązani powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniliśmy dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnego wysiłku. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych, Art. 20 DSGVO

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 (1) a DSGVO lub Art. 9 (2) a DSGVO lub na umowie zgodnie z Art. 6 (1) b DSGVO oraz
 • przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub wykonywania powierzonych nam uprawnień urzędowych.

7. Prawo do sprzeciwu, art. 21 DSGVO

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Następnie nie będziemy już przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane dla tych celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody, Art. 7 (3) DSGVO

Jeśli przetwarzamy dane osobowe od Państwa na podstawie odpowiedniej zgody, mają Państwo prawo do odwołania deklaracji zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie do momentu jej odwołania.

9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, Art. 77 DSGVO

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR.

Jeśli złożysz skargę, organ nadzorczy poinformuje Cię o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 GDPR.